Sylvana Simons II: “Er is racisme, dat is duidelijk”

Bernie sprak voor uitgave #9 deze winter met BIJ1-fractievoorzitter Sylvana Simons. Onder meer over haar wens om ook een rol te spelen op het landelijke podium. Naar eigen zeggen is de politica door haar jaren in de raad in Amsterdam ervaren genoeg om zich ook in de Tweede Kamer staande te kunnen houden. “Mensen hebben weer behoefte aan nadruk op grondrechten, na bijna veertig jaar neoliberale politiek”, aldus Simons. 

Als we een tijdmachine nemen en terug gaan naar de TMF-tijd, de jaren negentig. Wat zou de Sylvana van toen ervan zeggen dat u nu in de politiek zou zitten?
“Ik had gezegd: dat gaat nooit gebeuren, ik ben toch niet gek?”

Waarop baseert u dat?
“Tot aan het moment dat ik de politiek instapte, vond ik dat het niet bij me paste. Het geduld, de diplomatie, maar ook het ellenbogenwerk; al die dingen, daarvan had ik gezegd: dat is mijn wereld niet.”

Maar het werd uw wereld wel. U sloot zich aan bij DENK en ging vervolgens door met uw eigen partij Artikel 1. Daarmee kwam u niet in de Tweede Kamer, maar met de opvolger daarvan – BIJ1 – kwam u wel in de Amsterdamse gemeenteraad. U bent krap gekozen met 6.571 stemmen. Hoe lukte dat?
“Voor veel van deze kiezers was BIJ1 de eerste partij waarbij ze bij elk woord dachten: dit is de partij waarop ik wil stemmen. In onze partij vormen grondrechten de basis en daar hebben mensen echt behoefte aan, zeker na bijna veertig jaar aan neoliberale politiek.”

Maar u heeft die 6.571 stemmen toch vooral in Amsterdam Zuidoost gewonnen, een plek waar veel Afro-caribische Nederlanders wonen.
“Ook in de rest van de stad hebben we veel stemmen gehaald. Wat in Zuidoost een rol speelt, is dat veel mensen daar zich met mij kunnen identificeren. Voor het eerst is er een donkere vrouw die een partij leidt, onder eigen vlag. En ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan he. Partijgenoten en vrijwilligers hebben hard meegeholpen.”

Over uw partijgenoten gesproken. Er wordt gezegd dat Trotskisten zijn geïnfiltreerd in BIJ1 en dat ze u beïnvloeden met hun agenda. Hoe zit dat?
“Nee, ik denk dat bepaalde mensen bij ons zich gewoon herkennen in ons radicaal-linkse geluid. Iedereen die onze basis begrijpt en bereid is om een bijdrage te leveren, is welkom. Ik kan niet bepalen wie er wel of niet lid worden van onze partij. Als iemand bijvoorbeeld infiltreert die extreem-links is en geweld niet schuwt, dan kunnen we die royeren.”

Hoe kijkt u op uw eerste twee jaar in de gemeenteraad terug?
“We hebben in Amsterdam een links college met oppositiepartijen van ultra-links naar ultra-rechts. Het lukt ons om het discours in de raad te beïnvloeden en om de linkse coalitie in te halen, omdat partijen als GroenLinks, PvdA en SP gehinderd zijn van vorige colleges waar ze in zaten. Wij kunnen bepaalde statements makkelijk maken en daarmee kunnen we het GroenLinks soms moeilijk maken.”

Soms?
“BIJ1 is er als oppositiepartij niet om alleen maar dwars te liggen. Wij voeren constuctieve oppositie en stemmen als het kan mee met het college.”

Critici verwijten u juist te vaak mee te stemmen met het college. Verder zou u zich alleen profileren met onderwerpen als gender en inclusiviteit.
“Daar herken ik mij niet in, want we doen het ook goed op onderwijs, armoede en duurzaamheid. Op initiatief van BIJ1 is een klimaatparagraaf afgedwongen. Die moet voortaan bij alle initiatieven van het college zitten. We dwingen de collegepartijen daarmee niet alleen groen te denken, maar ook groen te doen.”

Toch maakt u zich zorgen over inclusiviteit. Waarom?
“Als je kijkt naar instituties, dan zie je dat diversiteit en inclusiviteit vaak ver te zoeken zijn. Neem de politie. Er is daar een tekort aan mensen met een bi-culturele achtergrond. Als je die laatste groep niet in je organisatie opneemt, dan ga je als organisatie niet overleven omdat je geen aansluiting met de samenleving hebt. Hetzelfde geldt voor het onderwijs, de zorg, de brandweer en defensie. We zullen als samenleving inclusief moeten handelen, omdat we een diverse samenleving zijn.”

De samenleving is inclusief, zegt u. Hoe racistisch is Nederland dan eigenlijk?
“Dat is moeilijk te meten, maar dat er racisme is, is duidelijk. Daar hoeven we geen graadmeter voor te hebben.”

Wat zijn uw valkuilen in de politiek?
“Mijn gebrek aan ervaring en dossierkennis. Ik doe alles voor het eerst terwijl ik tegelijkertijd een organisatie aan het opbouwen ben die zich landelijk wil profileren. Het werk dat ik daarvoor doe en de verschillende petten die ik op heb, dat zijn ook mijn valkuilen. En ja, mijn leerproces zal nog wel even duren.”

U wil de Tweede Kamer in. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen?
“We kunnen leunen op de ervaring en het politieke handwerk dat we in de Amsterdamse raad hebben opgedaan. Landelijk gaat het natuurlijk om andere zaken, maar het politieke veld kennen we nu veel beter. Onze partij is gegroeid en geprofessionaliseerd, met leden en afdelingen in het hele land, waardoor we de campagne met veel menskracht kunnen inzetten. We hebben veel geleerd, de afgelopen drie jaar.”

Wat is de belangrijkste les?
“Het activeren van groepen die lang aan de zijlijn stonden; burgers die zich al lang niet meer bewust waren over de politiek. Veel mensen die bij onze partij komen zijn opgegroeid met het idee dat ze hun stem eens in de vier jaar geven en daar dan iets voor terugkrijgen. Wij zeggen: je moet het zelf doen. Dat werkt het beste. En we zijn allemaal anders, maar samen vormen wij wel de meerderheid.”

Wat gaat u doen als BIJ1 mislukt?
“BIJ1 kan niet meer mislukken. Het effect dat onze partij nu al heeft in de politieke bewustwording van mensen, laat zien dat wij al lang geslaagd zijn. Ikzelf ben tevreden wat ik tot nu toe met mijn politieke avontuur heb bereikt.”

Laatste van Actueel

0 0,00