Kabinet-Rutte-3

Wat weten we al van de het concept regeerakkoord Rutte III?

Het is zover, de fractievoorzitters van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn naar buiten gelopen om aan de pers te vertellen dat er een regeerakkoord is. Deze wordt nog voorgelegd aan de fracties, waarna het tijd is om morgen het akkoord definitief aan Nederland te presenteren. Althans, datgeen wat nog niet is uitgelekt, want er ligt inmiddels zoveel op straat, dat er nog weinig verrassingen op ons wachten. Voor een groot deel weet de bevolking wat er allemaal op hen af komt. Maar wat als je het nieuws minder intensief hebt gevolgd, en geen idee hebt waar ‘rechts met de bijbel’ (zoals het in de volksmond wordt genoemd) voor staat. Welnu, hieronder zie je een selectie van de standpunten van het komende kabinet: Rutte III.

Genderneutraliteit
Om onnodige aanduiding van iemands geslacht te voorkomen. Er wordt zoveel mogelijk de rechten van de LHBTI-mensen gerespecteerd. Ook wordt Artikel 1 van de grondwet gewijzigd om niet alleen mannen en vrouwen gelijker te maken, maar ook de rechten van gehandicapten.

Hypotheekrenteaftrek
Het H-wood, jawel. Deze wordt versneld ingevoerd en ook het eigenwoningforfait voor mensen die hun hypotheek al hebben afgelost komt erdoor. Iets wat op veel kritiek van enkele prominente oud-politici kan rekenen. ‘Het is een straf voor spaarzaamheid’.

BTW
Op de eerste levensbehoeften. Daarvoor gaat het BTW-tarief van 6 naar 9%. De prijs van eten, kleding, houdhoudelijke artikelen en nog veel meer gaat dus omhoog. Maar daar staat wel iets moois tegenover.

Lagere belastingen
De belastingdienst wordt een heel klein beetje leuker én makkelijker. Ze worden namelijk verlaagd, wat naar verluidt gunstig is voor de midden- en hoge inkomens. Ook voor bedrijven gaan de belastingen op de schop. Zo wordt de dividendbelasting afgeschaft en komen er ook financiële prikkels om duurzaam ondernemen interessanter te maken.

Langer op school
Waar voorheen scholieren verplicht waren tot hun achttiende op school te blijven (tenzij ze eerder een havo, VWO of MBO niveau 2-diploma haalden) wordt die grens nu verhoogt naar 21 jaar. Op die manier wordt hopelijk de toekomst van beginners op de arbeidsmarkt makkelijker gemaakt en willen de partijen voorkomen dat minder jongeren op het verkeerde pad raken.

Exit basisbeurs
Dat was het eigenlijk al, maar deze keert nu definitief niet terug. Het leenstelsel blijft voor studenten van kracht. Iets wat op veel kritiek kan rekenen onder de studenten. Zij vrezen dat de drempel voor nieuwe studenten veel hoger wordt gelegd.