Heeft het Parijs-akkoord toekomst?

Zijn wij verantwoordelijk voor klimaatverandering en kunnen we ook eigenhandig de ingrijpende veranderingen tegenhouden? Of zijn schommelingen in temperatuur schromelijk overdreven en beleidsmaatregelen onbetaalbaar en onverantwoord? Over het Parijs-akkoord is in de coulissen nog heel wat onenigheid.

Eind 2015 ondertekenden 195 landen in Parijs een klimaatakkoord. Een reeks ingrijpende maatregelen moet vanaf 2020 de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en zo een einde maken aan de opwarming van de aarde. De temperatuur mag wereldwijd nog maximaal met twee graden Celsius stijgen, liefst veel minder.

De kosten van het klimaatakkoord zijn gigantisch. Voor Nederland alleen al komen ze jaarlijks uit op 3,5 tot 5 miljard euro tot 2030. Mondiaal gezien gaat het om honderden miljarden.

Het klimaatakkoord was een compromis; volgens critici zou er veel meer moeten gebeuren om een ongekende klimaatramp af te wenden. Zij wijzen op wetenschappelijke cijfers waaruit blijkt dat het allemaal nog erger is dan gedacht. Maar er zijn ook klimaatsceptici en zelfs -ontkenners. Zij vinden iedere cent die aan bestrijding van de CO2-uitstoot wordt besteed weggegooid geld.

Laatste van Maatschappij

0 0,00