AB 2018 LIVE: Inzage in de Miljoenennota

Met de Troonrede achter de rug, gaan de Kamerleden steevast terug naar de Tweede Kamer waar de Minister van Financiën de miljoenennota aan de voorzitter overhandigd. Wopke Hoekstra maakte zijn debuut: “Het is mij een eer en genoegen om de begroting 2019 te mogen presenteren.”

Hoekstra begint zijn speech met een enigszins vage anekdote over een poolexpeditie. Gaandeweg de rest van de speech weet hij de poolexpeditie in zijn verhaal te verwerken, door het te weerleggen op de Nederlandse economie. De minister roemt Nederland: “Het gaat in veel opzichten goed: de werkloosheid daalt fors en de welvaart stijgt. Al vier jaar zien we een plus op de begroting.” Toch is er geen tijd om de financiële teugels uit handen te geven. “We hebben een schuld die dit jaar net onder de vijftig procent zakt. We zijn er nog niet maar zetten forse stappen in de juiste richting.” Er zijn aandachtspunten:  “We nog een hoge schuld, meer dan vierhonderd miljard, waar iedere Nederland, iedere dag 1 euro voor betaalt aan rente.”

Deinen op de wereldzeeën 

“Het economisch tij is gelukkig ten goede gekeerd, iets wat toe te schrijven is aan de economische fundamenten van onze samenleving, de economische groei internationaal en het ondernemerschap.” Hoekstra benadrukt dat de begroting Nederland sterker, veiliger en welvarender maakt. Tevens zou het ons voorbereiden op de toekomst. “96 procent van Nederland gaat er in 2019 op vooruit.”

We moeten blijven stimuleren in de samenleving en de economie, stelt Hoekstra. “Het mag ons dan economisch voor de wind gaan, we deinen wel mee op de golven van de wereldpolitiek. We ondervinden als een van de eerste de nadelige gevolgen van de veranderingen”, waarmee hij tussen de regels door een verwijzing maakt naar Brexit.

Hoekstra draagt zijn speech met verve, met zijn rustige toon houdt hij de aandacht van de kamer in zijn greep. Na het aanbieden van de miljoenennota krijgt hij dan ook een luid applaus  van de Kamer.