Ideeënstrijd tegen de radicale islam

Amsterdam heeft nog te weinig zicht op radicalisering en jihadronselaars, zo luidde het nieuws deze zomer. Raadslid Diederik Boomsma (CDA) maakt zich grote zorgen.

Tekst: Kemal Rijken
Fotografie: Marius Hille Ris Lambers

Stay Right!

5x Bernie voor maar € 34,95
Klik HIER voor een abonnement of
bel  
0900 – 226 52 63

“Extremisme is van alle tijden en heeft allerlei vormen. Maar op dit moment hebben we vooral te maken met de opkomst van radicale vormen van de islam. Dit leidt tot conflicten in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en dus ook in het westen. Vandaag las ik nog een stuk in de krant over een kinderkamp van een radicale moslim in Amerika, waar kinderen worden opgeleid tot school shooters. We kunnen dus zeggen dat er sprake is van een mondiaal fenomeen, dat helaas ook in Amsterdam slachtoffers maakt en mensen ideologisch en theologisch vergiftigt. Het is dus buitengewoon belangrijk om dat te bestrijden, met alle middelen die we hebben.”

“Radicalisering is een mondiaal fenomeen, dat mensen ideologisch en theologisch vergiftigt en dus bestreden moet worden met alle middelen die we hebben”

“Na de moord op Theo van Gogh door Mohammed Bouyeri, in 2004, heeft de gemeente Amsterdam haar de-radicaliseringsbeleid opgezet. In de migrantenwijken werden sleutelfiguren aangewezen om radicalisering vroegtijdig te signaleren. Er kwam een netwerk tot stand waarin scholen, agenten, buurtwerkers, ouders en straatcoaches hun best deden om jongeren op het rechte pad te houden. Dat beleid bevatte goede elementen. Het is ook ingewikkeld: waarom worden mensen radicaal? Het antwoord daarop is natuurlijk complex. Daarbij kunnen allerlei zaken een rol spelen: gevoelens van uitsluiting en discriminatie, een gebrek aan werk en stageplaatsen, een hang naar avontuur en zingeving, en het ontbreken van rolmodellen en vragen over identiteit bij moslimjongeren. De laatste jaren is echter gebleken dat men te weinig oog had voor de radicale islamitische ideologie zelf. De gemeente heeft te lang die rol als het ware willen wegpoetsen: het zou niet om religie gaan; de radicale islam zou slechts het aanbod vormen op een al bestaande vraag, een soort uitlaatklep. Dat is echter geen goede analyse. Je moet ook de ideologie, de ideeën bestrijden. En dat betekent dat je effectief en zo goed en zo snel mogelijk optreedt tegen jihadronselaars, en tegen de instellingen en personen die de radicale ideeën verspreiden. Daarom is het zorgelijk dat er nu met enige regelmaat berichten in de media verschijnen die suggereren dat dit niet goed gaat: de gemeente Amsterdam heeft te weinig zicht daarop. Dat blijkt ook uit de schriftelijke vragen die ik namens het CDA in de afgelopen tijd heb gesteld.”

“Het is ook ingewikkeld: waarom worden mensen radicaal?”

“We moeten ook proberen de ideologische voedingsbodem weg te halen. In dat kader is de opkomst van het salafisme, een stroming die wil terugkeren naar de tijden van de profeet en daarmee indruist tegen de gevestigde, gematigde islam, een bedreiging. Niet elke vorm van salafisme zet direct aan tot geweld, maar deze stroming staat wel voor een radicale afwijzing van onze samenleving en manier van leven, en van onze democratische rechtsorde. Voor wie zo denkt wordt de stap tot het plegen van radicale daden wel kleiner.”

“Het is een ingewikkeld en gevoelig onderwerp. Het gevaar hierbij is dat we, door streng op te treden tegen extreme vormen van de islam, de goedwillende en gematigde moslims tegen het hoofd stoten omdat zij het idee krijgen dat het westen ‘tegen’ hen gekant is. We moeten daarom blijven herhalen dat dit niet zo is. Als je dit niet doet, speel je de extremisten in de kaart. Aan de andere kant is het belangrijk om wel degelijk duidelijk op te treden en grenzen te stellen, en openlijk uit te dragen dat er voor de radicale islam in Amsterdam en in Nederland geen ruimte is.”

Diederik Boomsma

Leeftijd 40
Is gemeenteraadslid in Amsterdam voor het CDA
Vindt dat overheden niet moeten samenwerken met salafistische organisaties
Wil de radicale islam bestrijden
Maakte nieuwe Nederlandse versie van ‘Opstand van de Massamens’ van Ortega y Gasset

Laatste van Lobby

0 0,00