Het woord is aan,… De Republikeinen

Nederland kent vele honderden actiegroepen en protestbewegingen. De meesten daarvan blijven doorgaans ver buiten de media en duiken alleen sporadisch op tijdens kleine demonstraties. Bernie spreekt deze idealisten en vraagt het wat zij willen en hoe zij denken de politiek te kunnen veranderen. Deze keer: de antimonarchisten van het Republikeins Genootschap.

“Na een scheiding van bijna 2 decennia is de republikeinse familie weer bijeen”. De Limburgse voorman van de republikeinse beweging in Nederland Hans Maessen klinkt emotioneel na een stemming over de fusie van zijn club (het Nieuw Republikeins Genootschap) met ‘het elitairdere’ Republikeins Genootschap en het gebruik van de naam van die laatsten voor alle anti-monarchistische fracties in Nederland.

Het is halverwege mei, een kleine honderd uitgesproken republikeinen is samengekomen in een vergaderzaal aan het Vredenburg in het centrum van Utrecht. “Vandaag is een historische dag”, verzekert Maessen, “door samen te werken zijn wij meer dan ooit in staat om de publieke opinie ten gunste van ons gedachtengoed te beïnvloeden.”

Ceremonie

Maessen’s republikeinen (zo’n 2.500 betalende leden en nog 3.500 zogenoemde sympathisanten) streven naar afschaffing van ‘de achterhaalde’ monarchie in Nederland; “In de zeventiende eeuw waren wij eens de eersten die de absolute macht van koning en kerk verwierpen”, aldus Maessen, “daar moeten wij weer naar terug”. Een puur-ceremonieel functie voor Willem Alexander en zijn koningsfamilie gaat er bij hem en de meeste aanwezigen dan ook niet in.

Om een omwenteling in het staatsbestel in gang te zetten, wil het RG vooral aandacht krijgen bij media en opiniemakers. “Van de politiek moeten we het niet hebben. De meeste politici in Den Haag geven aan ‘republikeinse’ gedachten aan te hangen, maar tot actie komt het niet. Het onderwerp ligt gevoelig”, aldus Maessen.

Macron

Het RG zegt vooral ‘een positieve boodschap’ uit te willen dragen: “wij moeten minder kritiek leveren op de Oranjes, maar vooral inzetten op democratie, op brede thema’s die aansluiten bij jongeren. Voor de toon van onze campagne kijken we naar buitenlandse leiders als Emmanuel Macron in Frankrijk en de Canadese premier Justin Trudeau.”

De cijfers spreken voorlopig niet in het voordeel van de republikeinen. Slechts een kwart van de Nederlanders geeft aan geen toekomst te zien in het koningshuis. Een even groot deel van de bevolking, zo blijkt uit onderzoek door EenVandaag, is enthousiast ‘Oranjefan’.

Maessen: “Die enquêtes zijn schoonheidswedstrijden en gaan niet in op wezenlijke vragen over onze democratie en het voortzetten van het koningshuis”. De voorman van de republikeinen toont zich dan ook optimistisch over zijn kansen, mocht het ooit tot een stemming over een koningschap of republiek komen. “Het overgrote deel van de Nederlanders zegt het niet te weten. Daar ligt voor ons een kans. Onze logische argumenten – die van democratie, openheid en vrijheid – blijken in gesprek, buitengewoon aantrekkelijk.”