Geen inzage in vergoedingen Europarlement

Het Europees Hof van Justitie heeft besloten dat Europarlementariërs geen inzage hoeven te verlenen in reiskosten, onkostenvergoeding en andere vergoedingen die zij buiten hun salaris ontvangen. De rechter deed deze uitspraak naar aanleiding van een rechtszaak die journalisten uit 28 EU-landen, waaronder journalisten van de NOS voor Nederland, hadden aangespannen. Zij vinden dat EU-burgers recht hebben om te weten waar de 71 miljoen aan onkostenvergoeding jaarlijks aan wordt besteed. 

Het Hof sprak zich uit in het voordeel van de Europarlementariërs omdat de documenten over de vergoedingen persoonlijke informatie bevatten. Hierdoor zou de privacy te veel in het geding komen. Ook vond het Hof dat de journalisten niet genoeg hadden bepleit waarom het vrijgeven van deze informatie noodzakelijk is.

Europarlementariër voor GroenLinks Bas Eickhout reageert teleurgesteld op twitter. “Echt slecht nieuws; deze rechterlijke uitspraak zal onze strijd in het EP voor meer transparantie niet helpen.” SP-Europarlementariër Dennis de Jong laat aan AD weten: “Het argument waarop het Hof het verzoek om openheid heeft afgewezen, het recht op bescherming van privédata, houdt geen rekening met de publieke functie die volksvertegenwoordigers innemen. Zij gebruiken belastinggeld en moeten laten zien dat zij dat netjes besteden.”

Vergoedingen

Naast het salaris van 8.848 euro bruto (NOS) per maand ontvangen Europarlementariërs maandelijks meer dan vierduizend euro aan onkostenvergoeding. Dit besteden zij onder andere aan reiskosten en kantoorkosten. Zij zijn niet verplicht om verantwoording af te leggen over de besteding van deze vergoedingen.