Harde klimaatpolitiek noodzakelijk; er is geen alternatief

De temperatuur op aarde stijgt onrustwekkend. Het ijs op de Noordpool smelt in hoog tempo, waardoor enorme overstromingen niet kunnen uitblijven. Grote delen van de aardbol, waaronder de helft van Nederland, komen straks onder water te staan.

Dat dit allemaal zo is, staat vast. Vrijwel alle wetenschappers zijn het erover eens. Het roer moet radicaal om. Alleen vergroening en duurzame energie kunnen de angstaanjagende ontwikkelingen een halt toeroepen. Het is niet vijf voor twaalf, het is één voor twaalf en misschien zelfs nog later.

Niet iedereen deelt deze onheilsprofetie, maar dat er echt iets moet gebeuren is voor het overgrote deel van de beleidsmakers ter wereld geen onderwerp van discussie. ‘We hebben geen alternatief voor aanpakken,’ staat in het regeerakkoord van Rutte III. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs.’ De regering heeft volgens minister Wiebes (Economische zaken én Klimaat) de wens om ‘het groenste kabinet ooit’ te worden.

De voorstanders van een ambitieus klimaatbeleid wijzen ook op een ander aspect. De maatregelen die nodig zijn om de opwarming van de aarde te stoppen, zullen leiden tot nieuwe technologieën op het gebied van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. En dus tot meer werkgelegenheid. Zo snijdt het mes aan twee kanten.