Wij zijn graag duidelijk over onze aanpak en onze gebruikersvoorwaarden. Onderstaand vind je een samenvatting van onze disclaimer. Door onderin op de link te klikken kan je onze volledige disclaimer downloaden.

Door onze website te gebruiken stem je in met onze disclaimer. Bernie B.V. kan de inhoud van de
website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt. De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. Bernie B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden,maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Bernie B.V. is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van
(informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie
verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Ook voor aan onze website gekoppelde bestanden of voor op onze website opgenomen verwijzingen naar websitesvan derden aanvaardt Bernie B.V. geen aansprakelijkheid.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten.
Bernie B.V. behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het
gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@berniemag.nl aan
ons vragen.

Download hier de disclaimer