Pieter-Vleeming-boeven-belangen

Boeven belangen

De Bond van Wetsovertreders (BWO) komt op voor gevangenen, tbs’ers en ex-gevangenen. In maart 2018 doet BWO Lokaal mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in een aantal gemeenten om vanuit de politiek op te komen voor de wetsovertreders.

Door: Elske Koopman, fotografie: Paar One

En als het niet lukt om in de gemeenteraden te komen, dan gaat de bond meedoen aan de landelijke verkiezingen. ‘Ik ga zelf niet de politiek in hoor, daar hebben we andere mensen voor. Ik ben en blijf voorzitter van de BWO’, zegt Pieter Vleeming. Zijn bond is belangenbehartiger voor (ex-)gedetineerden en tbs’ers, komt op voor hun leefomstandigheden en heeft 1.145 leden. De bond heeft onlangs alle tbs-klinieken in Nederland bezocht voor een groot onderzoek en gaat binnenkort hetzelfde doen bij gevangenissen.
De BWO bemoeit zich niet met de rechtsgang, maar ziet erop toe dat gevangenen en wetsovertreders, dus ook automobilisten die een verkeersovertreding begaan, worden behandeld volgens verdragen en nationale wet- en regelgeving. Daarnaast wil de bond voorkomen dat mensen terugvallen in hun oude gedrag. ‘Onder staatssecretaris Teeven is de resocialisatie van gedetineerden overgegaan op gemeenten. Wij pleiten voor een speciale ambtenaar in elke gemeente voor deze resocialisatie. Nu heeft alleen Ter Apel dat. Ex-gedetineerden en ex-tbs’ers hebben hulp nodig bij het krijgen van een uitkering, of beter nog werk, een dak boven hun hoofd en eten. Daardoor vallen ze minder snel terug in oude gewoonten. Wij willen ze zo uit het criminele circuit halen’, zegt Vleeming.

Arrestatie
Het opkomen voor wetsovertreders doet hij al zo’n 30 jaar. Het begon met zijn eigen arrestatie toen hij een pand kraakte. ‘Ik heb drie maanden vastgezeten. Ik was veroordeeld voor kraken en het deelnemen aan een criminele organisatie. Ik was twintig’, zegt Vleeming. Samen met zijn mede-krakers startte hij destijds de Nederlandse Gedetineerdenbond. Die ging over in de Europese organisatie ter rechtsbescherming van gedetineerden en in 1998 is deze samengegaan met de Bond van Wetsovertreders. ‘De bond is nodig omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie er een handje van heeft om zich – net als burgemeesters – niet aan wet- en regelgeving te houden als het om gedetineerden, ex-gedetineerden en tbs’ers en ex-tbs’ers gaat’, zegt Vleeming.
De BWO heeft 2017 uitgeroepen tot het jaar om burgemeesters die zich niet aan de wet houden aan de schandpaal te nagelen. ‘We hebben aangifte gedaan tegen de burgemeester van Weert, maar die zaak is geseponeerd door het Openbaar Ministerie. Hij eist dat criminele asielzoekers zich drie keer per avond bij de bewakers melden en de politie kan gevangenisstraffen opleggen als ze het asielzoekerscentrum verlaten.

Schandpaal
‘Maar alleen de rechter mag dat opleggen’, zegt Vleeming, die als jurist het Hof al heeft aangeschreven in deze zaak. Verder zijn de burgemeesters van Heerlen, Veenendaal en Venray aan de schandpaal genageld, omdat zij bijvoorbeeld een ex-tbs’er uit hun gemeente weerden.
Door mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen hoopt BWO Lokaal daar verandering in te brengen. “En anders moeten we via de buitenkant dingen voor elkaar krijgen en gaan we meedoen aan de landelijke verkiezingen’, aldus Vleeming.