Annemarie-bruin-spoel-perspectief-omslag

‘We zijn echt niet van die zwartekousentypes!’

Bernie spreekt met politici in spe. Met diegenen over wie we komende jaren nog veel gaan horen in de politieke arena. Voor deze uitgaven belden we met Annemarie De Bruin – Van der Spoel, vicevoorzitter van PerspectieF, de jeugdbeweging van ChristenUnie. ‘Het kan geen kwaad om bepaalde harde eisen te laten varen om een compromis te bereiken,’ spreekt de 22-jarige als een volleerd politica.

‘Annemarie zit deze weken even niet op haar plek,’ krijgen we te horen als we bellen met de centrale van PerspectieF, ingericht op een verdieping in het hoofdkantoor van ChristenUnie in Amersfoort. ‘Ze heeft net haar examens afgerond,’ vertelt haar collega in het bestuur van de jongerenorganisatie. Vier dagen later krijgen we De Bruin-Van der Spoel ’s ochtends alsnog te pakken als ze net is ontwaakt op haar vakantieadres in Portugal. ‘Na mijn studie sociologie heb ik tijd verdiend om te ontspannen,’ lacht ze.

PerspectieF heeft zo’n 1.500 jongeren op de ledenlijst. De Bruin-Van der Spoel is verantwoordelijk voor het wervingsbeleid en beheert tevens de portefeuille van vicevoorzitter in het zeskoppige, overwegend vrouwelijke bestuur van de vereniging. ‘We zijn afgelopen jaren hard gegroeid,’ zegt ze. ‘Van jonge mensen wordt vaker gezegd dat ze niet politiek geïnteresseerd zijn. Ik zie het als een uitdaging om het belang van deelname aan het debat op anderen over te brengen: het gaat wel over onze toekomst én die van volgende generaties.’

Gods wegen

Persoonlijk is De Bruin-Van der Spoel vooral betrokken bij onderwerpen over onrecht. ‘Ik richt me op ongelijke behandeling in Nederland en problemen op de arbeidsmarkt, maar ook ontwikkelingssamenwerking in het buitenland.’ Daarin laat de jonge politica zich net als alle anderen van PerspectieF vooral leiden door haar christelijke opvoeding, zegt ze. ‘Ik heb een sterk respect voor natuur en de schepping meegekregen. Ik vind het belangrijk dat die gedachte zijn weerklank vindt in de politiek.’ Kritiek op vermenging van religie en bestuur wuift ze weg. ‘ChristenUnie is afgelopen jaren behoorlijk progressief geworden, hoor. We zijn echt niet van die zwartekousentypes! Mensen hebben al snel de neiging om ons neer te zetten als SGP-light. Dat is onterecht.’

Formatie

Tijdens ons gesprek is ChristenUnie in verregaand overleg over de vorming van een nieuw kabinet. In die formatie lijken fundamentele verschillen van inzicht tussen de partij en beoogd coalitiegenoot D66 een mogelijk struikelblok. Vooral wetgeving over abortus en een vrijwillig levenseinde ligt gevoelig. ‘Het kan geen kwaad om bepaalde harde eisen te laten varen om een compromis te bereiken,’ zegt De De Bruin-Van der Spoel. ‘Dat je standpunten voor het moment geen doorgang vinden, betekent niet dat ze van tafel zijn.’ PerspectieF lijkt in zekere zin op andere politieke jongerenbewegingen als de JOVD (de bekende organisatie van jonge liberalen), CDJA (de puberclub van christendemocraten) en JD (Jonge Democraten, de toegangspoort voor D66). Het wordt beschouwd als spreekbuis voor de ‘grote-mensenpartij’ waar het onderwerpen betreft die jongeren aangaan. Daarbij is het in zekere zin ook een kweekschool voor politiek talent. PerspectieF geeft net als andere organisaties voor jongeren trainingen in leiderschap, debatteren en politieke lobby. ‘Het is niet direct een voorsortering voor een plek in het parlement – zoveel zetels hebben we nu ook weer niet – maar PerspectieF biedt zeker uitzicht op een mogelijke functie in de gemeenteraad of Provinciale Staten.”

Ambtenaar

Blijft de vraag of de jonge politica zelf in de politiek actief wil worden. ‘Ik wil eerst ervaring opdoen in de gemeente om echt te zien hoe ik mensen kan helpen en de wereld op kleine schaal kan veranderen. Nu ik mijn studie heb afgerond, kijk ik naar een functie als beleidsadviseur of ambtenaar op lokaal niveau.’ Niettemin sluit de vicevoorzitter van PerspectieF niet uit dat ze ooit aan het Binnenhof te zien zal zijn. ‘Als daar vraag naar is,’ zegt ze verlegen, ‘waarom niet?’