Kabinet stopt met roken (en drinken en zoet eten)

Minder roken, suiker en alcohol. Afgelopen week presenteerde staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord. Een ‘ambitieus’ plan volgens het RIVM. We zetten de belangrijkste punten voor je op een rij. 

Roken

Zeven maanden werd er onderhandeld over het Nationaal Preventieakkoord en alleen voor de aanpak van het sigarettengebruik in Nederland werden harde, concrete afspraken gemaakt. Om het sigarettengebruik te verminderen wordt onder andere de accijns verhoogd tot tien euro per pakje. Ook krijgen de pakjes een neutrale verpakking en worden ze, voor zover dat nog niet gebeurd is, uit het zicht gehaald. Uit berekeningen van het RIVM blijkt dat deze maatregel een afname, van het sigarettengebruik, van minder dan vijf procent teweeg zal brengen in 2040.

Suiker

Even de stad in om een vette hap te halen, als het aan de overheid ligt dan wordt dit niet meer zo makkelijk. In 2040 wordt verwacht dat meer dan zestig procent van de bevolking te maken heeft met overgewicht. De maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord moeten ervoor zorgen dat dit percentage onder de veertig procent komt te liggen. Hiervoor worden onder andere meer watertappunten in publiek ruimten aangelegd, verdere verlagingen van het suikergehalte in frisdranken doorgevoerd en moet er in kantines en restaurants een gezonder voedingsaanbod komen.

Alcohol

De overheid zet niet overal even hard op in. Op het gebied van alcohol zien we dat er geen prijsverhogingen komen. De maatregelen bij dit onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord betreffen voornamelijk bewustwordingscampagnes en het beter naleven van de leeftijdsgrens. Het RIVM schrijft op haar website: ‘Het RIVM schat in dat het huidige pakket aan maatregelen tot een kleine afname van problematisch alcoholgebruik kan leiden, die echter niet in de buurt komt van de ambitie’.