Zeventien miljoen Bowies

Splinter Chabot is sinds een klein halfjaar voorzitter van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. In deze ‘jeugdige en activistische’ club komt zijn opvatting van het liberalisme tot wasdom.

Door: Douwe Truijens
Fotografie: Paar One

Stay Right!

5x Bernie voor maar € 34,95
Klik HIER voor een abonnement of
bel  
0900 – 226 52 63

Splinter Chabot

Leeftijd 21 jaar | Is voorzitter van de JOVD | Vindt dat elk individu een kunstenaar in spe is | Luistert naar David Bowie, Prince en Leonard Cohen

In de Wiegel War Room – de vergaderzaal van de liberale jongerenorganisatie – steekt een enthousiaste Splinter Chabot van wal over het liberale gedachtegoed. Uitgangspunt: het individu zo breed en positief mogelijk naar buiten laten komen. Hoewel portretten van JOVD-coryfeeën Wiegel en Rutte prominent aan de muur prijken, zoekt Chabot zijn idolen in een andere hoek. ‘Ik geloof niet dat een persoon maar één iets is. Dat zag je bij Bowie en Prince ook: die waren telkens weer iets anders.’

Bowie
Aan een hokjesgeest heeft Chabot een broertje dood. Het mooie van Bowie was dat hij klassieke scheidslijnen doorbrak en deed vervagen: man, vrouw, homo, hetero – hij was niet in één categorie te plaatsen. ‘Als je het liberalisme in een persoon zou gieten, dan zie ik Bowie.’ Liever dan een verzameling grijze muizen ziet Chabot een samenleving bestaande uit zulk soort unieke persoonlijkheden: ‘Zeventien miljoen Bowies, dat zou wel lekker kleurrijk worden!’

Doe zo gek als je wil doen’

Normaal. Doen.
Chabots liberalisme gaat uit van de kracht van het individu. De overheid zou dat alleszins moeten stimuleren, door iedereen de tools te bieden zichzelf als uniek karakter te ontplooien. ‘Ik zou zelf dus ook nooit kiezen voor een negatieve slogan als “Normaal. Doen.”, wat de VVD natuurlijk wel deed.’ De implicatie dat je je moet schikken naar normaliteit als algemeen geldende norm stootte Chabot tegen de borst. ‘Dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat is geen liberalisme natuurlijk. Het is in mijn ogen juist: “Doe zo gek als je wil doen,” – ook een cliché, maar dat is wel positief.’

Luis in de pels
De voor Chabot zo belangrijke positieve energie kan hij kwijt in de JOVD. ‘De organisatie is jong, jeugdig, en je mag nog wat liberaal activistisch zijn. En het is nog geen grotemensenpolitiek.’ In de positie als onafhankelijke jongerenorganisatie kunnen ze ook scherp zijn op de VVD. Soms is de VVD veel conservatiever, bijvoorbeeld met wietteelt of euthanasie. Zo gaat de JOVD ook campagne voeren tegen de Sleepwet, dus tégen de lijn van de VVD in. ‘De VVD vindt ons soms wel lastig en we zouden ook wel wat rustiger mogen zijn van ze. Maar die rol als luis in de pels houdt ook het liberale uurwerk in stand.’

Voorbeeldfunctie
Door grenzen te doorbreken, zorgden popidolen als Bowie en Prince er ook voor dat de ketens bij anderen loskwamen. Dat geldt volgens Chabot ook voor politici – zowel in positieve als negatieve zin. ‘Iedereen die publiekelijk opereert heeft een bepaalde voorbeeldfunctie en daar moet je je bewust van zijn.’ Voor jonge hond Chabot vergt het voorzitterschap ook de nodige aanpassingen – een bewuste keuze. ‘Maar je moet wel opletten dat je je niet aanpast in wíé je bent.’ Fervent drager van happy socks stelt hij ten slotte ernstig: ‘Ik zou mijn kleding niet aanpassen, daar zou ik nooit aan meedoen.’