Category archive

Begin

Geen inzage in vergoedingen Europarlement

in Actueel/Begin by

Het Europees Hof van Justitie heeft besloten dat Europarlementariërs geen inzage hoeven te verlenen in reiskosten, onkostenvergoeding en andere vergoedingen die zij buiten hun salaris ontvangen. De rechter deed deze uitspraak naar aanleiding van een rechtszaak die journalisten uit 28 EU-landen, waaronder journalisten van de NOS voor Nederland, hadden aangespannen. Zij vinden dat EU-burgers recht hebben om te weten waar de 71 miljoen aan onkostenvergoeding jaarlijks aan wordt besteed. 

Het Hof sprak zich uit in het voordeel van de Europarlementariërs omdat de documenten over de vergoedingen persoonlijke informatie bevatten. Hierdoor zou de privacy te veel in het geding komen. Ook vond het Hof dat de journalisten niet genoeg hadden bepleit waarom het vrijgeven van deze informatie noodzakelijk is.

Europarlementariër voor GroenLinks Bas Eickhout reageert teleurgesteld op twitter. “Echt slecht nieuws; deze rechterlijke uitspraak zal onze strijd in het EP voor meer transparantie niet helpen.” SP-Europarlementariër Dennis de Jong laat aan AD weten: “Het argument waarop het Hof het verzoek om openheid heeft afgewezen, het recht op bescherming van privédata, houdt geen rekening met de publieke functie die volksvertegenwoordigers innemen. Zij gebruiken belastinggeld en moeten laten zien dat zij dat netjes besteden.”

Vergoedingen

Naast het salaris van 8.848 euro bruto (NOS) per maand ontvangen Europarlementariërs maandelijks meer dan vierduizend euro aan onkostenvergoeding. Dit besteden zij onder andere aan reiskosten en kantoorkosten. Zij zijn niet verplicht om verantwoording af te leggen over de besteding van deze vergoedingen.

AB 2018 LIVE: Inzage in de Miljoenennota

in Actueel/Begin by

Met de Troonrede achter de rug, gaan de Kamerleden steevast terug naar de Tweede Kamer waar de Minister van Financiën de miljoenennota aan de voorzitter overhandigd. Wopke Hoekstra maakte zijn debuut: “Het is mij een eer en genoegen om de begroting 2019 te mogen presenteren.”

Hoekstra begint zijn speech met een enigszins vage anekdote over een poolexpeditie. Gaandeweg de rest van de speech weet hij de poolexpeditie in zijn verhaal te verwerken, door het te weerleggen op de Nederlandse economie. De minister roemt Nederland: “Het gaat in veel opzichten goed: de werkloosheid daalt fors en de welvaart stijgt. Al vier jaar zien we een plus op de begroting.” Toch is er geen tijd om de financiële teugels uit handen te geven. “We hebben een schuld die dit jaar net onder de vijftig procent zakt. We zijn er nog niet maar zetten forse stappen in de juiste richting.” Er zijn aandachtspunten:  “We nog een hoge schuld, meer dan vierhonderd miljard, waar iedere Nederland, iedere dag 1 euro voor betaalt aan rente.”

Deinen op de wereldzeeën 

“Het economisch tij is gelukkig ten goede gekeerd, iets wat toe te schrijven is aan de economische fundamenten van onze samenleving, de economische groei internationaal en het ondernemerschap.” Hoekstra benadrukt dat de begroting Nederland sterker, veiliger en welvarender maakt. Tevens zou het ons voorbereiden op de toekomst. “96 procent van Nederland gaat er in 2019 op vooruit.”

We moeten blijven stimuleren in de samenleving en de economie, stelt Hoekstra. “Het mag ons dan economisch voor de wind gaan, we deinen wel mee op de golven van de wereldpolitiek. We ondervinden als een van de eerste de nadelige gevolgen van de veranderingen”, waarmee hij tussen de regels door een verwijzing maakt naar Brexit.

Hoekstra draagt zijn speech met verve, met zijn rustige toon houdt hij de aandacht van de kamer in zijn greep. Na het aanbieden van de miljoenennota krijgt hij dan ook een luid applaus  van de Kamer.

AB 2018 LIVE: Prinsjesdag, het gaat EINDELIJK goed

in Actueel/Begin by

Een opmerkelijke Troonrede dit jaar: iedereen krijgt er iets bij. Afgelopen jaren moest Willem-Alexander zijn onderdanen steeds vertellen dat het weliswaar iets beter ging, maar dat desondanks een investering nodig was om duurzame groei te realiseren. Het toespraakje van het lispelende staatshoofd was een en al positiviteit. Alle grote departementen krijgen er extra geld bij.

Troonrede

Twee boodschappen stonden centraal in de Troonrede: Meer mensen moeten gaan merken dat het goed gaat in Nederland, we krijgen er allemaal wat bij. De economie neemt toe met 2,6 procent.

Daarnaast moet werken gaan lonen. Zoals volgens de berichtgeving al naar buiten kwam gaat de koopkracht voor werkend Nederland omhoog. De werkloosheid moet aankomend jaar ook fors gaan dalen en op een historisch laag percentage van 3,5 procent uitkomen.

Dividend

Opvallend in het betoog was overigens de korte melding van de afschaffing van de Dividendbelasting. Willem Alexander stelde dat de heffing op de winst voor bedrijven en investeerders groei beperkt, maar dat zogenoemde brievenbusfirma’s tegelijkertijd géén plek verdienen binnen onze fiscaal vriendelijke landsgrenzen. Het Kabinet wil alleen bedrijven aantrekken die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan onze samenleving.

Verdeling van de miljoenen

Alle grote departementen krijgen er geld bij: zo gaat er 80 miljoen naar cultuur (museum, theater), 3 miljard wordt vrijgemaakt voor ouderenzorg, 2 miljard voor infrastructuur en 1,5 miljard naar defensie. De koning benadrukte het belang van defensie voor Nederland. “Zij moeten genoeg middelen krijgen”. Ook de Europese banden werden hierbij aangehaald. “Nederland moet een bijdrage leveren aan een stabiele internationale omgeving.”

Ankara, allochtonen-killers en Israëlische agressie

in Actueel/Begin by
Foto: screenshot Youtube 

Vooral DENK-Kamerlid Farid Azarkan – verantwoordelijk voor de pr van de partij – houdt er een niet al te rooskleurige reputatie op na als het aankomt op campagnevoeren. Vorig jaar bleek dat de politicus instemde met het inzetten van internettrollen om collega’s van andere partijen zwart te maken.

Door Floris Müller

Vooral PvdA-kopstuk Ahmed Marcouch moest het ontgelden in de haatcampagne die met de nepaccounts van DENK werd gevoerd. Ook andere ‘niet Ankara-gezinde’-politici van Turkse afkomst, zoals SP-Kamerlid Sadet Karabulut, moesten het online ontgelden. Volgens DENK is de socialiste in het geheim lid van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK.

Kamerlid Tunahan Kuzu van DENK kwam in februari 2017 in opspraak toen hij in een videoboodschap vertelde dat artsen en medisch specialisten ‘de stekker er eerder uitrekken bij ouderen met een allochtone achtergrond’. Die stelling werd met klem betwist door artsenfederatie KNMG. Later beschuldigde het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in Den Haag de partij van het aanwakkeren van antisemitisme door allerlei suggestieve video’s over Israël en het conflict met de Palestijnen op zijn YouTube-kanaal te posten.

DENKs schimmige strijd op het internet

in Actueel/Begin by
Foto: Partij van de Arbeid

DENK doet zich voor als het gepeste arme jongetje in de klas, maar blijkt zelf een behoorlijke kwelgeest op het internet. De partij probeert tegenstanders en journalisten zwart te maken en verspreidt nepnieuws om potentiële kiezers aan zich te binden.

Door Floris Müller

Dat lijkt vooralsnog te werken. Naar verluidt heeft de site enkele honderdduizenden bezoekers per maand, op haar socialemediakanalen heeft DENK krap honderdduizend volgers. En die lijken niet al te kritisch over de onbetamelijke campagnestrategieën van de partij.

Een groeiend aantal, vooral allochtonen, heeft de partij gevonden. Na de succesvolle Tweede Kamerverkiezing vorig jaar, behaalde DENK begin dit jaar 24 zetels in 13 gemeenteraden bij de lokale verkiezingen. De partij heeft vijf stadsdeelscommissies in Amsterdam en vier gebiedscommissieleden in Rotterdam.

Azarkan deed zich voor als Wilders

in Actueel/Begin by
Foto: screenshot Youtube 

Kamerlid Farid Azarkan heeft tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 overwogen om nepreclame uit naam van PVV op Facebook te verspreiden, aldus journalisten van het BNNVARA-radioprogramma De Nieuws BV.

Door Floris Müller

De redactie van het programma beschikt over interviews, documenten, bankafschriften en communicatieverkeer waaruit dit blijkt. Het toenmalige hoofd van het campagneteam van DENK geeft daarin toe een banner te hebben gemaakt waarop het hoofd van Geert Wilders is te zien met de tekst: ‘Na 15 mei gaan we Nederland zuiveren.’ Om onduidelijke redenen trok DENK de stekker uit het project nog voor dat het op sociale media in Nederland te zien was.

DENK reageert op de aantijgingen met een filmpje op de eigen site; waaruit moet blijken dat de voormalige online-adviseur van de partij door het radioprogramma is gevraagd om onwaarheden over DENK te verspreiden.

Het heeft er alle schijn van dat DENK inderdaad heeft geprobeerd om de leider van de PVV zwart te maken, en dat nu weer doet met de journalisten van BNNVARA. Het voordoen als iemand anders op het internet is overigens strafbaar (er kan sprake zijn van valsheid in geschrifte); de campagne met de nepbanners van PVV heeft weliswaar niet in Nederland gelopen, maar is wel getest in ruim 51 landen en door zo’n 11.000 mensen wereldwijd bekeken. Wilders kan zich ook beroepen op smaad, zo leggen deskundigen uit.

Baudet wil 1 miljoen om senaat te veroveren

in Actueel/Begin by

Dat de voorman van Forum voor Democratie onconventioneel te werk gaat, is duidelijk. Met zijn campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 gooit de populistische politicus er nog een schepje bovenop. Thierry Baudet wil via een crowdfundingcampagne een miljoen euro ophalen om ‘iedere wet van Ollogren en Rutte’ in de senaat tegen te kunnen houden.

Door Floris Müller Fotografie Paar One

Volgens de FvD’er is dat geld hard nodig omdat de zittende macht volgens hem miljoenen euro’s krijgen om campagne te voeren en zijn partij niet. Bovendien zijn de grote machtsblokken in Den Haag verzekerd van aandacht bij de publieke omroep, zo stelt Baudet in een filmpje dat circuleert op internet.

Het is overigens niet geheel onwaarschijnlijk dat de dertiger de zes nullen haalt voor zijn propagandatour; Forum voor Democratie geldt als een van de meest succesvolle partijen op het internet. De partij investeert het meest in online-aanwezigheid, in twee jaar tijd vergaarde Baudet krap 160.000 volgers op Twitter, meer dan de meeste andere fractieleiders.

‘2019 wordt een beslissend jaar,’ stelt de politicus. Met donaties van zijn trouwe fans wil Baudet onder meer ‘de ongecontroleerde immigratie’ aanpakken en de banden met Brussel en grote bedrijven. Over de aanpak van zijn eigen grote plannen is de voorman van FvD niet duidelijk.

Asscher wil met niemand samenwerken, of nee – toch wel

in Actueel/Begin by

Alweer een niet al te beste beurt voor PvdA-leider Lodewijk Asscher. Op een partijcongres aan het begin van de zomer haalde de sociaaldemocraat hard uit naar vriend en vijand om vervolgens alsnog om samenwerking te vragen. Zo noemde Asscher de VVD van Mark Rutte allereerst ‘een volgevreten machtspartij, die mensen vernedert en alleen opkomt voor diegenen die economisch nuttig zijn’.

Door Floris Müller

CDA’er Sybrand Buma ‘rijdt [door samenwerking met de liberalen] op een muur af’, aldus de politicus. Niet veel later beloofde Asscher gedoogsteun aan het kabinet mocht het na de provinciale verkiezingen in maart 2019 zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraken. De PvdA-leider eist op zijn beurt dat de regering het minimumloon voor arbeidsgehandicapten handhaaft, het plan voor de verlaging van de huurtoeslag van tafel veegt en het eigen risico in de zorg verlaagt. Ook de linkse vrienden van Asscher in het parlement moesten het ontgelden; de fractieleider adviseerde de leden van de partij met klem om tegen verregaande samenwerking met GroenLinks en SP te stemmen. Bijna twee derde van de aanwezigen bleek het niet eens met Asscher. ‘Ook goed,’ aldus de PvdA-leider bij het verlaten van het podium, ‘dan doen we het wél samen.’

Ollogren: boerka als roken in het café

in Actueel/Begin by
Foto Vera de Kok

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is niet van plan om hard op te treden tegen moslima’s die zich niet houden aan het boerkaverbod. Ze wil net als bij de handhaving van het rookverbod in cafés eerst een waarschuwing geven en daarna pas boetes uitdelen. De bewindvoerder gaf net voor de zomer uitleg over de nieuwe wetgeving. Het boerkaverbod ligt nu bij de senaat en wordt waarschijnlijk nog voor Prinsjesdag goedgekeurd.

Door Floris Müller

De nieuwe wet tegen gezichtsbedekkende kleding is overigens niet overal van kracht: in haar notities heeft de minister het expliciet over de openbare ruimte en overheidsgebouwen. Eerder bepaalde Ollogren al dat medewerkers van de politie géén hoofddoek mogen dragen wanneer zij in functie zijn en contact hebben met de burger. Eind vorig jaar nog won een politieagente met hoofddoek een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens over een verbod op religieuze uitingen bij het korps. De bewindvoerder legde die uitspraak naast zich neer, uitspraken van het College zijn niet bindend.

Ollongren zegt het boerkaverbod vanuit veiligheidsoverwegingen na te streven. In België, Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk is al een verbod op gezichtsbedekkende kleding van kracht.

Rechtse partijen willen op zwart

in Actueel/Begin by

PVV en Forum voor Democratie zetten het liefst het mes in de NPO; ze willen een totale reorganisatie van de publieke sector en een aanscherping van het budget. Plannen daarvoor strandden tot op heden echter in de Kamer. Ook de nieuwste voorstellen van de partijen, net voor de zomer gepresenteerd, hebben onvoldoende steun.

Door Floris Müller 

VVD is als grootste regeringspartij weliswaar voor een strenger beleid, maar krijgt haar partners in het kabinet, en met name D66, CDA en ChristenUnie, niet mee. Ook de linkse coalitie blokkeert een verdere versobering van de NPO. Eind vorig jaar trok minister voor Basis en Voorgezet Onderwijs en Media Arie Slob de broekriem al aan; na een verlaging van het budget onder Rutte-I en Rutte-II wil hij in 2019 nog eens 60 miljoen bezuinigen.

Het is geen geheim dat PVV en Forum voor Democratie weinig ophebben met de publieke omroep. Volgens de rechts-populisten kosten de televisie- en radiomakers veel te veel en kan Hilversum het met een stuk minder dan de jaarlijks begrote 800 miljoen euro per jaar. Daarbij vinden de partijen van Wilders en Baudet de omroepen bevooroordeeld en op de hand van hun linkse concurrenten in de Kamer. Ook de topsalarissen in de sector worden gekraakt door de rechtse partijen. Deze zomer bleek nog dat 31 presentatoren bij de NPO meer verdienen dan wettelijk is voorgeschreven. In alle gevallen vallen de beroemde televisiegezichten en radiostemmen nog buiten het zogenoemde Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep dat een maximum vergoeding voorschrijft 181.000 euro.

1 2 3 7
0 0,00
Go to Top